מה ההבדל בין קבלן בנייה לאדריכל?

כאשר יוצאים לפרויקט בנייה, ישנם שני אנשי מקצוע חשובים המעורבים בו והם הקבלן והאדריכל. בעוד ששניהם מהווים חלק בלתי נפרד מהצלחתו של פרויקט, יש להם תחום אחריות שונה וגם חובות שונות. בכתבה הבאה, נדון בהבדלים בין קבלן לאדריכל.

כמה מילים על עבודתו של הקבלן

קבלן בניה הוא אדם או חברה שנשכרים לביצוע עבודות בנייה ספציפיות. הקבלן אחראי על בניית המבנה הפיזי לפי המפרטים שסיפק האדריכל. קבלן מעורב בדרך כלל בשלב הבנייה של הפרויקט ואחראי לוודא שהפרויקט יסתיים בזמן ובמסגרת התקציב.

אחד מתפקידיו העיקריים של קבלן היא ניהול אתר הבנייה. מדובר בתיאום ופיקוח על עבודת קבלני המשנה, עבודת הפועלים, הקפדה על קבלת כל ההיתרים והבדיקות הנדרשות והקפדה על ביצוע העבודה בהתאם לחוקי הבנייה והתקנות.

כמו כן, הקבלן אחראי גם על רכישת כל החומרים והציוד הדרושים לפרויקט הבנייה.

כמה מילים על עבודתו של האדריכל

אדריכל הוא איש מקצוע מיומן שאחראי על תכנון ועיצוב המבנה. הוא עובד בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח כדי להבין את הצרכים והדרישות שלו ולאחר מכן יוצר תכנון העונה על הצרכים הללו.
האדריכל מעורב בפרויקט משלב הרעיון הראשוני ועד לסיומו.

תחום האחריות הבלעדי והעיקרי של האדריכל היא ליצור תכנית מפורטת לפרויקט הבנייה.
התכנית כוללת שרטוטים של הנכס, ציון החומרים שבהם יש להשתמש והבטחה שהתכנון עומד בכל חוקי הבנייה והתקנות. אדריכל צריך לעבוד בשיתוף פעולה מלא והדוק עם הקבלן על מנת לוודא שפרויקט הבניה יבוצע בהתאם לתכנון הנדרש.

בנוסף, אדריכל אחראי על ניהול הפרויקט. הדבר כרוך בתיאום עם מחזיקי עניין שונים, לרבות הלקוח, הקבלן וקבלני המשנה וכל זאת על מנת להבטיח שהפרויקט יושלם בזמן ובמסגרת התקציב.

הבדלים מרכזיים בעבודתם של הקבלן והאדריכל:

ההבדל העיקרי בין קבלן לאדריכל הוא היקף האחריות שלהם. קבלן אחראי בעיקר על שלב הבנייה של הפרויקט ואילו אדריכל אחראי על שלב התכנון והעיצוב. עם זאת, לשני אנשי מקצוע אלה יש תפקידים קריטיים להצלחת הפרויקט ואין ספק שנדרש שיתוף פעולה הדוק על מנת להבטיח שהפרויקט יושלם לשביעות רצונו של הלקוח.

הבדל מרכזי נוסף בין שני אנשי המקצוע הללו קשור לרמת ההשכלה וההכשרה שלהם. אמנם קבלן אינו זקוק בהכרח לתואר אקדמי, אך בדרך כלל יש לו ניסיון של שנים בענף הבנייה וייתכן שהשיג הסמכה בתחום המומחיות הספציפי שלו. אדריכל, לעומת זאת, הוא בדרך כלל בעל תואר באדריכלות ועבר הכשרה מקיפה בתחום.

כמה מילים לסיכום…

לסיכום, גם קבלנים וגם אדריכלים ממלאים תפקידים חיוניים בתהליך הבנייה ותחומי האחריות שלהם וגם התפקידים בפרויקט, משלימים זה את זה. בעוד שהקבלן אחראי על הבנייה הפיזית של המבנה, האדריכל אחראי על התכנון והעיצוב שלו. על ידי עבודה משותפת, שני אנשי המקצוע הללו יכולים להבטיח שהפרויקט יסתיים בזמן, במסגרת התקציב, ולשביעות רצונו של הלקוח.

/ 5.

מאמרים נוספים