תכנון מעבר ראשי בפקולטה למדעי החברה

תיאור הפרויקט: שיפוץ עומק של החלל המרכזי
סטטוס: לא בוצע
תאריך: 2020
מיקום: ירושלים
שטח: 1,800 מ"ר
תכנון מעבר ראשי בפקולטה למדעי החברה

/ 5.