תוספת מבנה בבית ספר ברמת גן

תיאור הפרויקט: הוספת אגף חדש לבית הספר
סטטוס: בשלב היתר
תאריך: מ- 2022
מיקום: רמת גן
שטח: 1130

/ 5.