מועדון הסגל - בניין סילברמן גבעת רם

תיאור הפרויקט: שיפוץ עומק למבנה קיים
סטטוס: הסתיים
תאריך: 2019
מיקום: ירושלים
שטח: 240 מ"ר
צילום: דיאגו רוסמן
צילום זווית שנייה

/ 5.