כניסה לבניין סילברמן הפקולטה למדעי החיים בגבעת רם האוניברסיטה העברית

תיאור הפרויקט: שיפוץ לובי ומבואת כניסה ראשית קומה 2
סטטוס: הסתיים
תאריך: 2019
מיקום: ירושלים
שטח: 438 מ"ר
מעבר בניין סילברמן הפקולטה למדעי החיים

/ 5.