חדר מורים בית ספר הראל בכפר סבא

תיאור הפרויקט: שיפוץ חדר מורים
סטטוס: הסתיים
תאריך: 2018
מיקום: כפר סבא
שטח: 81 מ"ר
צילום זווית ב' מחדר המורים

/ 5.