בית ספר חנ"מ בית חנינא

תיאור הפרויקט: בית ספר חינוך מיוחד 15 כיתות +גני ילדים
סטטוס: בשלב תכנון סופי
תאריך: מ-2023
מיקום: בית חנינא ירושלים

/ 5.