בית ספר אור לציון ברחובות

תיאור הפרויקט: הוספת אגף חדש לבית הספר
סטטוס: בשלב קבלת היתר
תאריך: מ- 2022
מיקום: רחובות
שטח: 1,539

/ 5.