בדרך לבית הים

Ashkelon

אחראית פרוייקט

עדה כרמי מלמד אדריכלים

More Details
http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2145.html

בית קרוליין

Ben-Gurion University

אחראית פרוייקט

עדה כרמי מלמד אדריכלים

More Details
http://www.stema.co.il/3419592