חיל הים בת גלים חיפה

שיפוץ מבנה הדרכה
חיל הים בת גלים
חיפה