פרוייקטים ציבוריים

תיכון גלילי כפר סבא

שיפוץ חדר מורים הראל ומעבדה לכימיה
כפר סבא

תכנון מגורים לתנועת תרבות

מבנה ציבור 

מיקום: עפולה
עבור חברת עמידר

תכנון מרכז קהילתי לקהילה האתיופית

מבנה ציבור 

מיקום: ירושלים
שטח: 1000מטר

תכנון בית כנסת עמותת אור צבי

מבנה ציבור 

מיקום: פסגת זאב

ירושלים

חיל הים בת גלים חיפה

שיפוץ מבנה הדרכה
חיל הים בת גלים
חיפה

שיפוץ קולנוע סינימה פארק רעננה

סינימה פארק רעננה
רעננה

בניין סילברמן

מכון סילברמן למדעי החיים
ירושלים

שיפוץ עומק חטיבת ביניים שרת

חטיבת ביניים שרת
כפר סבא

שיפוץ חדר אוכל בסיס צבאי

חיל הים אילת
בסיס צבאי